top of page

ILDSJÆL, LEDELSE AF FRIVILLIGE OG EFFEKTIVE MØDER

I 2019 blev jeg inviteret til at engagere mig i frivilligt arbejde i mit lokalsamfund. Jeg meldte mig ind i Stavtrup Fællesråd og blev aktiv i et lokalt multihal-projekt. Senere blev jeg medstifter af to lokale foreninger med formål at fremme hhv. bæredygtigheds- og udeaktiviteter. Tilsammen indsatser der i 2021 resulterede i en anerkendelse som "Årets Ildsjæl" i DGI Østjylland. Jeg var specielt glad for indstillingen til årets ildsjæl, som blev skrevet af en håndfuld andre ildsjæle i lokalsamfundet, og som hver også kunne have modtaget prisen, uden at nogen kunne have indvendt noget imod det.

Ledelse af frivillige – gå efter win-win

I det frivillige arbejde har jeg ikke et billede af mig selv som leder. I hvert fald ikke i en form som ”manager”. De 75-100 forskellige personer jeg samarbejder med i lokalsamfundet, som alle er frivillige, er ofte travle mennesker, der yder en frivillig indsats primært af tre forskellige grunde; Fordi de arbejder med noget som interesserer dem fagligt (f.eks. at lave hjemmesider), fordi de møder andre frivillige mennesker og får tilfredsstillet en social dimension, og fordi det giver mening at bidrage.

Siden 2018 har jeg læst og studeret filosofien om ”7 Habits of Highly Effective People” af Steven Covey. En bog som præsenterer en række principper for hvordan man som menneske kan være mest effektiv. Dvs. ”effektiv” som i ”effectiveness” ikke i ”efficiency”. Covey taler om at man som menneske trives ved at ”pay service and contribution”, dvs. bidrage til noget der er større end en selv. Han har således haft stor betydning for mit valg om at gå ind i frivilligt arbejde.

For Covey er ”management” at kontrollere og kommandere, hvorimod ”leadership” er at vise vejen. I private virksomheder består jobbet som leder ofte af begge dele. I frivilligt arbejde, hvor folk deltager ”for sjov”, virker det ikke at være kontrollerende og kommanderende. Det, som jeg og andre ildsjæle i det frivillige arbejde har haft stor success med, er at gå foran og vise vejen. F.eks. ved at skabe nogle strukturer og nogle fora, hvor folk kan mødes og have det sjovt, samtidig med at der bliver skabt synlighed omkring den indsats som folk laver, hvilket er en forudsætning for at andre også kan anerkende den indsats der ydes. Dvs. vi prøver at efterleve den af Coveys syv vaner der hedder ”think win-win”, hvor vi hjælper de frivillige til at opnå det, de gerne vil med deres frivillige indsats, både ift. de projekter der drives og de resultater der skabes. Det giver en ”sense of achievement” der er så central for motivationen i det frivillige arbejde.

Effektive møder – skab synergi

Når vi mødes i forskellige sammenhænge i det frivillige arbejde, har vi den samme udfordring som i møder i andre typer af organisationer. Folk har forskellige formål med at mødes, og det giver en dårlig oplevelse, når ens formål ikke opfyldes, hvis man f.eks. bruger 3 timer en tirsdag aften på at snakke fondsansøgninger, i stedet for at være hjemme hos familien. Nogen deltager måske mest i mødet af sociale grunde, andre fordi de vil have afklaring og komme videre. Derfor kræver det fin fornemmelse for balance i mødet, og sikre at forventningsafstemme.

På de bedste møder formår vi at finde balancen, og på de gode dage opnår eller formår vi at gøre det som Covey kalder at skabe synergi (synergize). Den opstår fordi vi alle er forskellige og bringer forskellige perspektiver og kompetencer ind i møderne. Den gruppe af ildsjæle, som jeg har arbejdet allermest sammen med, besidder evnen til at se styrken i forskelligheden, give plads til forskellige meninger, og dermed bygge på hinandens ideer og indspark. Efter sådanne møder kan det virke som en ret stor kontrast at komme hjem til et sovende hus kl. 22:30 om aftenen, efter selv at have været i gang i 12 timer, og føle sig helt speeded og slet ikke klar til at gå i seng.   

Frivilligt arbejde: About Me
bottom of page